cover
img of service
فرهنگ englisi 📚📚

انگلیسی را آسان یاد بگیرید و در سه سوت بهترین شوید !
ارتباط با مدیر و تبادل 👇
🔶️ @m_h_i
جهت انتقاد و پیشنهاد 👈🏼
gap.im/farhangenglisi/1
لینک اولین پست کانال برای عزیزانی که دوست دارن مطالب رو از اول مطالعه کنند.

Number of members:
741
Service id:
@farhangenglisi
لینک عضویت: