cover
img of service
موقعیت یاب اربعین
free

استفاده از این ربات به دو صورت امکان پذیر است.

1⃣ از طریق اینترنت:
زمانی که به اینترنت دسترسی دارید، می‌توانید وضعیت خود را در قالب یک جمله کوتاه و یا بصورت موقعیت جغرافیایی ثبت کنید تا دوستانتان بتوانند مشاهده و از وضعیت شما مطلع شوند.

2⃣ بدون اینترنت (کاملا رایگان)
با استفاده از کد دستوری
*500*500*1#
موقعیت خود را ثبت کنید.

به محض ثبت وضعیت، دوستانتان اگر عضو گپ باشند، پیام شما را دریافت خواهند کرد و یا با استفاده از کد دستوری
*500*500*2#
می‌توانند پیام شما را مشاهده کنند.

Category:
Useful Apps
Number of members:
3,749
Service id:
@arbaeenbot
Membership link:
Cost:
free