cover
img of service
504 Practice
Common

تمرین لغات 504
شما با استفاده از این سرویس می توانید مهارت خود در لغات 504 را بسنجید و تسلط خود را افزایش دهید.
در حال حاضر واژگان از درس 1 تا 11 جهت تمرین موجود است.
در صورت استقبال از سرویس، تعداد دروس بیشتر خواهد شد.
پس از پایان مسابقه می توانید با کلیک بر روی گزینه «نمایش قهرمانان» نفرات برتر و امتیاز آنها را مشاهده کنید.

⭕️ توجه: در حال حاضر اشتراک این سرویس با تخفیف ویژه ارائه شده است. با پرداخت 5 سکه به صورت درون برنامه ای می توانید از امکانات ویژه (بازگشت به ادامه مسابقه پس از پاسخ اشتباه، حذف یک گزینه، رد شدن از سوال) بهرمند شوید.

کانال آموزش زبان: @language_together
ارتباط با ادمین : @language_admin

Category:
training
Number of members:
-339
Service id:
@504practice
Membership link:
Cost:
Common
Subscriptions list