cover
img of service
TOEFL Practice
free

تمرین واژگان ضروری تافل
این سرویس در حال توسعه می باشد و هرهفته لغات جدید به آن افزوده می شود.
هزینه این سرویس در حال حاضر رایگان است.
پس از پایان مسابقه می توانید با کلیک بر روی گزینه «نمایش قهرمانان» نفرات برتر و امتیاز آنها را مشاهده کنید.

درج تبلیغ در این سرویس : @language_admin
(تخفیف ویژه کانال های علمی)

کانال آموزش واژگان انگلیسی : @language_together

Category:
training
Number of members:
2,999
Service id:
@toefl_practice
Cost:
free