cover
img of service
English Match
free

بازی کلمات انگلیسی 🔠

در این بازی، سئوالاتی چند گزینه ای در قالب زبان انگلیسی بصورت متنی یا تصویری به شما نمایش داده می شود.
شما باید بتوانید در زمانی مشخص ⌛️ پاسخ مورد نظر را حدس بزنید.

📜 صفحه اختصاصی بازی و لیست قهرمانان :
landing.gap.im/english_match

Category:
game
Number of members:
3,850
Service id:
@English_Match
Membership link:
Cost:
free