cover
img of service
Intelligent Math Game
free

بازی «ریاضی دان 🤓 باهوش» ؛
در این بازی شما یک ریاضی دان هستید که باید با سرعت، صحیح ✅ و یا اشتباه ❌ بودن محاسبات ریاضی رو تشخیص بدید
در هر روز 3 بار به صورت رایگان می تونید هیجان بازی ریاضی دان باهوش رو تجربه کنید
البته برای افزایش رکورد و لذت بردن بیشتر از بازی می تونید با پرداخت سکه هر چقدر که خواستید، بازی کنید و هوش خودتون رو به رخ سایرین بکشید

Category:
game
Number of members:
3,850
Service id:
@Mathematician
Membership link:
Cost:
free