cover
img of service
رکوردهای گینس
free

ثبت رکورد در کتاب رکوردهای گینس، مسئله ایست که بسیاری از افراد آرزوی آن را دارند.
به همین دلیل، عده زیادی در دنیا،
دست به انجام کارهای عجیب و غریب می زنند تا بتوانند نام خود را در تاریخ ثبت نمایند.

در این سرویس روزانه یکی از این رکوردهای جذاب به همراه تصاویر مرتبط ارائه خواهد گردید

امیدواریم از محتوای این سرویس لذت ببرید

Content provider:
پویش رسانه
Category:
fun
Number of members:
3,352
Service id:
@Guinness_Record
Cost:
free