cover
img of service
tizbash
free

🤓در این بازی باید به هر سوال با توجه به تصویر پاسخ بدی، فراموش نکن در این بازی سرعت عمل و تیزبینی اهمیت زیادی داره چون تنها 10ثانیه برای پاسخ به هر سوال فرصت داری😉

👈 در حال حاضر دو بازی حروف و اعداد در تیز باش قرار داده شده است👈 منتظر بازی های جدید در تیز باش باشید👌

Category:
game
Number of members:
234
Service id:
@tizbashbot
Membership link:
Cost:
free